Spremljajte nas

Opozorilo glede kompetenc konzultanta

Nismo zdravniki!

Tako pri spoznavanju, kakor tudi pri uporabi znanj, ki jih pridobivamo z Biologiko novo medicino, moramo vedno imeti pred seboj našo politiko in opozorila glede kompetenc.

Biologika obravnava možno čustveno ozadje, ki je lahko vzrok za spremembe na zdravstvenem in tudi vedenjskem področju. Iščemo torej tiste vzroke, ki so privedli do neke bolezni. Konzultant Biologike bo ta znanja uporabil, da bi pomagal drugim ljudem pri reševanju njihovih težavah. S tem pa seveda še ne bo postal zdravnik! Konzultant se ukvarja IZKLJUČNO s čustvenim ozadjem oziroma travmami, ki so lahko vzrok za razvoj neke bolezni ali vedenjske motnje.
V kolikor pa je nekdo dejansko zdravnik ali ima ustrezno licenco za delovanje na področju zdravja, na primer fizioterapevt, zdravilec in tako dalje (da bo v nadaljevanju bolj enostavno, bom uporabil izraz »zdravstveni profesionalec«), in ta bo lahko tukaj pridobljeno dodatno znanje, s pridom uporabil v svoji vsakdanji praksi. In to je povsem druga zgodba. Kdor pa nima kompetenc za uradno delovanje na področju zdravstva (ni zdravstveni profesionalec), in to ne glede na to, kako uspešen je pri svojem delu, bo ostal še naprej v vlogi konzultanta in se bo ukvarjal s čustvenimi travmami, ki so vzrok za razvoj bolezni, saj so to njegove kompetence.
To je zelo pomembno da vemo, in to vsakokrat poudarimo na naših delavnicah, usposabljanjih.

Share

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.