Spremljajte nas

Predstavitev nove medicine

Nova medicina je naravoslovna zdravstveno-biološka veda o programiranih naravnih spremembah v živih organizmih. Njenih pet temeljnih zakonov je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja definiral nemški zdravnik Dr. Med. Ryke Geerd Hamer:

Biologika nova medicina je v vseh pogledih dokazljiva zdravstvena veda. Na zelo enostaven in logičen način osvetljuje  odvisnosti čustvi in boleznimi. Težnja k čim bolj enostvani razlagi in večji razumljivosti izhaja iz temeljne filozofije, da bi moral biti vsak človek sposoben poskrbeti sam za sebe. Tudi glede zdravja. Si lahko predstavljate svet, v katerem se lahko zanesete na lastno znanje in niste v vsakem trenutku odvisni od drugih? 

Duša je lastnik telesa in ne obratno

V sevtu v katerem živimo, velja materialistično realistični pogled na vse stvari in dogajanja. Ker sem tudi sam končal študij naravoslovne vede, dobro poznam principe znanstvenega raziskovanja in dokazovanja hipotez. Ampak priznati moramo, da imata tako materializem kot racionalizem svoje končne okvirje in obstaja veliko stvari, ki jih samo z njimi ne moremo dokazati. Dr. Hamer je z nemško novo medicino dokazal, da so naravni biološki procesi v fizičnem telesu pogojeni s tem, kaj posamezna oseba doživlja v duši. Če ni čustvenega ali duševnega stresa, niti drugih sprememb na nivoju telesa ni.

Kaj bi za vas pomenilo orodje, s pomočjo katerga bi lahko bili sigurni, da se boste lahko izognili večjim boleznim? Ta svet vam odkriva Biologika nova medicina. Znanje, ki ga pridobite s tem, je orodje o katerm govorimo. Vsi, ki imate dovolj korajže, da prevzamete odgovornost za lastno zdravje in življenje v svoje roke, ste vabljeni na to skupno pot odkrivanja še neslutenih možnosti.

Možgani so bioprocesor, ki brezpogojno izvedejo vsak višji ukaz

Da so nepogrešljivi v funkciji nadzora delovanja organizma, to vemo že davno. Da je možgane možno prelisičiti (npr. limonin test) že vrabčki čivkajo. Danes pa zagotovo vemo, da so možgani tista sprejemno-oddajna enota, ki omogoča učinkovito komunikacijo med dušo in telesom.

Kaj bi za vas pomenilo orodje, s pomočjo katerga bi lahko bili sigurni, da se boste lahko izognili večjim boleznim? Ta svet vam odkriva Biologika nova medicina. Znanje, ki ga pridobite s tem, je orodje o katerm govorimo. Vsi, ki imate dovolj korajže, da prevzamete odgovornost za lastno zdravje in življenje v svoje roke, ste vabljeni na to skupno pot odkrivanja še neslutenih možnosti.

Priporočam, da si za začetek ogledate zgornji videoposnetek.

Biologika nova medicina temelji na petih naravnih bioloških zakonih:

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.