Spremljajte nas

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in postopek naročanja izdelkov in storitev preko spletne strani biologika.si

Ta postopek opisuje temeljna načela pri naročanju izdelkov in storitev, ki jih ponuja Metafizični center Podzavest, npr.:

  • naročanje brezplačnih ali plačljivih publikacij,
  • naročanje na konzultacije,
  • naročanje na terapije,
  • prijava na dogodek, registracija udeležbe na delavnicah, seminarjih,
  • plačevanje letnih članarin.

Morebitna odstopanja od teh splošnih pogojev so pri konkretnem naročilu navedena ali pri predstavitvi izdelka oziroma storitve, ali pa so označena na ponudbi, predračunu.
Oddaja spletnega zahtevka za ponudbo še ne pomeni naročila. Na podlagi zahtevka za ponudbo bo naročnik prejel informativno ponudbo ali predračun za izdelke in storitve.

Upravljavec spletne strani je

Varga Jozsef, poslovne storitve, s.p.
Poštni naslov: Dobrovnik 135, 9223 Dobrovnik
Davčna številka: 43321887, Matična številka: …………………, Vpisan v evidenco: ………………..
IBAN: ………………………………….., odprt pri NKBM Maribor.
Elektronka pošta: biologika.si@gmail.com

Predstavite izdelkov, opisi, uporaba

Opisi posameznih izdelkov in storitev se nahajajo na spletu in je razumljivo, da se s njimi seznanjate preden se odločate za naročilo. V kolikor smatrate, da so opisi pomanjkljivi ali pa ne vsebujejo konkretno tiste informacije, ki je potrebna glede vase odločitve o naročilu, je najbolj smiselno, da se obrnete na ponudnika direktno preko elektronske pošte: Biologika.si@gmail.com. Priporočamo, da to storite še preden se odločate glede naročila, saj je kasnejše reševanje kljub dobri veri vseh, zapleteno in zahteva dodatne aktivnosti oziroma stroške.

Smernice pri oddaji zahtevka za ponudbo

  • Preglejte opise posameznih artiklov oziroma storitev
  • Preverite cenik in možnosti popustov.
  • Dajte artikel v nakupovalno košarico in vpišite podatke, ki so potrebni za oddajo zahtevka za ponudbo.
  • V kolikor želite račun na pravno osebo vas prosimo, da to posebej označite in zahtevane podatke vnesete natančno in kompletno.
  • Preverite podatke, kot so naslov, naziv,  davčna številka in ostale. Za resničnost in pravilnost teh podatkov ter posledice morebitnih napačno vnesenih podatkov, v celoti odgovarja naročnik.

Politika cen

Vsi ceniki skupaj s cenami artiklov oziroma storitev so predstavljeni zraven artiklov, kakor tudi možnosti za ugodnejši nakup. Ker je pri večini artiklov možno uveljavljati več popustov, ki se tudi kombinirajo, smo se želeli izogniti kompleksnemu in nerazumljivemu postopku naročanja in avtomatičnega izračunavanja končnih cen. Zato bomo to ceno izračunali za vas mi. Velja si zapomniti, da so cene, ki jih vidite na zaslonu, samo okvirna ponudba, brez upoštevanja popustov. Šele, ko bomo vase naročilo prejeli, bomo na podlagi razpoložljivih informacij lahko določili končno ceno za vas in vam jo poslali v obliki ponudbe ali predračuna.

Pošiljanje, dostava

Izdelke, ki jih kupujete preko spletne trgovine, vam bomo poslali po pošti ali pa jih lahko dvignete osebno ob dogodku, ki ga skupno dorečemo.
Okvirni čas izvršitve naročila je vsakokrat predviden že pri opisu artikla v spletni trgovini, končna in najbolj verodostojna pa je informacija. Ki vam jo navedemo v ponudbi.
Stroški pošiljanja oziroma dostave so običajno vključeni v osnovno ceno artikla. V kolikor bi bilo kdaj drugače, bo tudi to navedeno v opisu artikla, ponudbi oz. predračunu.

Odstop od naročila, zamenjava in ali vračilo kupljenega izdelka (odstop od pogodbe).

Spodnja pravila veljajo, v kolikor je kupec končni porabnik, fizična oseba. Ker gre pri poslovanju s podjetji do križanja različnih predpisov, predvsem z vidika DDV, predstavlja vsaka odpoved pogodbe (odstop od naročila in zahtevek za povrnitev kupnine) določeno tveganje za obe strani. Zato bodo taki primeri obravnavani individualno.
Z namenom minimizacije vseh tveganj glede odstopa od pogodbe smo se odločili za način poslovanja preko individualnih ponudb oziroma predračunov.

Gradiva, publikacije v tiskani obliki: »z zakonom predpisani splošni pogoji« (15 dnevno vračilo kupnine) ob pogoju, da je publikacija poslana nazaj v neodprti embalaži (ovojnica ali notranja ovojnica, ki dokazuje, da ni bila odpirana ali drugače uporabljena). V kolikor je notranja embalaža odprta ali poškodovana do te mere, da možnosti uporabe izdelka ni mogoče povsem izključiti, vračila kupnine ne moremo priznati.

Gradiva v elektronski obliki na nosilcu podatkov: »z zakonom predpisani splošni pogoji« (15 dnevno vračilo kupnine) ob pogoju, da je publikacija poslana nazaj v neodprti embalaži (ovojnica ali notranja ovojnica, ki dokazuje, da ni bila odpirana ali drugače uporabljena). V kolikor je notranja embalaža odprta ali poškodovana do te mere, da možnosti uporabe izdelka ni mogoče povsem izključiti, vračila kupnine ne moremo priznati.

Gradiva v elektronski obliki s posredovanim spletnim dostopom: »z zakonom predpisani splošni pogoji« (15 dnevno vračilo kupnine) ob pogoju, da povezave do publikacije še niste uporabili. V kolikor je bila povezava do kupljene publikacije uporabljena in možnosti uporabe izdelka ni mogoče povsem izključiti, vračila kupnine ne moremo priznati.

Naročnine, članarine: Plačane članarine vam povrnemo v celoti, v kolikor se 15 dni od plačila vseeno premislite in želite prekiniti pogodbo. V kolikor se za odstop od letnih članarin odločite prej kot v 6 (šest) mesecih pred iztekom, vam povrnemo 30 % plačane članarine. Če se za odstop odločite manj kot 6 (šest) mesecev pred iztekom, vam članarine žal ne moremo povrniti ne v celoti in ne delno.

Plačilo (registracija) za udeležbo na delavnicah, seminarjih in drugih prireditvah: Plačano kotizacijo vam povrnemo v celoti, v kolikor odpoveste udeležbo vsaj 5 dni pred pričetkom dogodka, na katerega ste se prijavili. V kolikor se za odstop od udeležbe odločite v manj, kot 5 dnevih pred pričetkom, vam povrnemo 50 % plačila. Če se za odstop odločite zadnji dan pred dogodkom, vam povrnemo samo 30 % plačila, saj organizacija vsakega dogodka zahteva kar veliko dela in stroškov. V drugačnih primerih vam plačila žal ne moremo povrniti.
V vseh primerih odstopa od pogodbe mora biti ta podana v pisni obliki na enega od navedenih naslovov.

Cene in pogoji poslovanja pri zunanjih partnerjih

Upravljavec sodeluje z namenom nenehnega izboljševanja komunikacije s strankami, tudi z nekaterimi zunanjimi partnerji. Odstopanje od pogojev poslovanja in cenikov istih izdelkov in storitev, kadar se te ponujajo preko teh partnerjev je možno, saj so ti v velikem delu samostojni in avtonomni. Seveda so ti primeri navedeni pri opisu artikla ali najavi vsake posamezne prireditve. Pogoje poslovanja naših partnerjev boste morali preverjati vsakokrat pri njih.

Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja

Ti Splošni pogoji veljajo od 01.11.2018. Upravljavec spletne strani (in trgovine) si pridržuje pravico do morebitnih sprememb njenih določil, zato je obiskovalec, stranka oziroma kupec dolžan vsakokrat preveriti aktualno verzijo, z namenom zaščite lastnih interesov.

Varga Jozsef, poslovne storitve, s.p.

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.