Spremljajte nas

Peti naravni biološki zakon

Kvintesenca (peti element) ali drugače zakon razumevanja:

Dvofazna obolenja imajo biološki smisel, namen in cilj. To je prilagajanje k dani konfliktni situaciji.

 

Ko je dr. Hamer zapisal štiri naravne zakone je spoznal, da se ti štirje zakoni ne našajo samo na rakasta obolenja, temveč praktično na vsa t.i. obolenja in naravne spremembe v organizmu. Iz štirih naravnih zakonov izhaja peti (zakon razumevanja) ki ga dr. Hamer opisuje na seldeč način:

„V naravi so vse t.i. bolezni, v vsakem primeru samo del dvofaznega Smiselnega biološkega superprograma.”

To pomeni, da vse spremembe, ki niso posledica zastupitve, nezgode, sevanja in razvojnih anomalij, nastajajo zaradi vpiva duše. Sprememba je v biološkem smislu smiselna in potrebna, saj konflikt, ki je pri neki osebi vzrok za čustveni odklon, nekaj časa ni rešen. „Biološki cilj in smisel spremembe je prilagajanje k dani konfliktni situaciji.”

To, čemu smo prej rekli bolezen, ni drugo, kakor smiselni biološki odziv, ki ga lahko v naprej napovemo in izračunamo, samo naziv, etiketa in simptom nekega fizičnega ali mentalnega pojava. Je nevtralni simptom, ki ne more biti niti dober, niti slab. Je samo pokazatelj duševnoh procesov, ki jih doživljamo.

„Bolezni” v strogem pomenu te besede ni, obstajajo samo smiselne bio-logične spremembe. 

Te imenujemo SBS ali

smiselni biološki superprogrami.

 

 

„Mati narava je perfektna! Kako bi sploh bilo drugače? Že zdavnanj bi izumrli. Ne glede, kako so mu rekli, o Njem ali Njej so govorila verstva, samo mi nismo razumeli o čem govorijo!

Poosebljali smo nekaj, česar ni mogoče poosebljati. Tako smo delali tudi z biologijo. Viruse smo izklicali za povzročitelje bolezni. Sami sebe nismo razumeli in prestrašili smo se lastne sence. Čeprav dobro vemo, da brez glivic in bakterij niti naša prebava ne bi obstajala.”

 

„Narave ni mogoče premagati, lahko jo samo razumemo.”

 

Dr. med. Mag. theol.

Ryke Geerd Hamer

 

„Pomirjajoča je zavest, koliko milijonov let zemeljskega življenja in koliko milijard živih bitij je bilo potrebnih za te popolne življenjske izkušnje, ki delujejo v nas. Tudi, če mi doslej z zdravim razumom nismo bili sposobni dojeti kako, skrivnostno biološko programirano odzivanje Matere narave deluje učinkovito.”

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.