Spremljajte nas

Prvi naravni biološki zakon

Naravni zakon o naravnih spremembah ali “Vsaka t.i. naravna sprememba (obolenje) se prične s čustvenim konfliktom (duševnim šokom), ki ustreza petim pogojem (konkretnim zahtevam).”

Iz spoštovanja in priznavanja moramo pripomniti, da dr. Hamer v svojih knjigah ta zakon imenuje, kot „Železni zakon raka”. Umestna so še imena:

„Železni zakon naravnih sprememb”, „Železni zakon bolezni duševnega izvora”,
„Biološki naravni zakon ti. psihosomatskih sprememb”,
„Železni zakon naravnih sprememb, ki jih povzročajo čustvena nihanja”, itd.

Danes se že praktično vsi zavedamo, da so spremembe v celicah, tkivih, organih in tudi obolenja, povezana z duševnimi in čustvenimi dogajanji. Nova medicina natančno opisuje, katere so te spremembe, ki nastajajo zaradi duševnih dogodkov, in opisuje njihovo povezanost in mehanizem delovanja. Vsa obolenja delujejo po enakih temeljnih zakonitostih. Ne opisuje samo tega, KAKO NASTANE, temveč tudi KAKO takšna sprememba POTEČE.

Trije kriteriji prvega naravnega biloškega zakona:

Prvi kriterij: Sprožilec vsake bolezni je dramatični čustveni šok, ki nas preseneti, vznemiri, razburi. V kolikor ta dramatični čustveni šok izpolnjuje določene pogoje (razložim kasneje), potem to postane t.i. biološki konflikt in neizogibno se sprožijo v naprej programiramirani procesi tudi v možganih in posameznem organu. V možganizh pride do (poenostavljeno rečeno) kratkega stika in prekinejo se povezave med živčnimi celicami. To je nekaj podobnega, kot pri elektriki, kadar zaradi neke prenapetosti vrže ven varovalko. Da je temu res tako, dokazujejo posnetki CT (kompjuterska tomografija), kjer so bolj ali manj jasno vidna t.i. Hamerjeva vozlišča. Istočasno pa se pričnejo tudi spremembe na določenem tkivu ali organu.

Drugi kriterij: Čustveni šok doživljamo kot notranji spor. Konkretna (čustvena) vsebina tega biološkega konflikta – kaj konkretno je predmet našega notranjega spora – pa določa mesto v naših možganih, kjer bo prišlo do izpada varovalke in tudi organ, na katerem se bodo zgodile spremembe.

Tretji kriterij: Tem spremembam segaj rečemo biološki programi (nekoč smo jim rekli bolezni). Od začetka pa do konca, ti biološki programi potekajo na treh ravneh povsem istočasno in usklajeno: na čustvenem nivoju, spremembe v možganih in spremembe na organih.

 

BIOLOŠKI KONFLIKT ali DHS

DHS je kratica za Dirk Hamerjev Sindrom. Dirk je bil dr. Hamerjev sin in njegova nezgoda je bila tisti čustveni šok, zaradi česar je dr. Hamer kasneje zbolel za rakom na modih. Iz spomina na Dirka in spoštovanja do dr. Hamerja tudi mi včasih uporabimo to kratico.

Biološki konflikt ali DHS je globoko pretresljiv, dramatičen in izolirano doživet čustveni šok, ki najde osebo »na krivi nogi«. Če oseba smatra situacijo za nerešljivo, se odzovejo možgani in reagirajo glede na dane zmožnosti, da bi kompenzirali ta pretresljiv dogodek. Možgani naredijo prav vse z namenom, da bi se oseba lahko učinkovito spopadla z nepričakovano situacijo.

Biološki konflikt mora ustrezati istočasno vsem petim pogojem!

  1. Dogodek je nepričakovan ali kakor je rekel dr. Hamer “najde nas na krivi nogi”.
  2. Dogodek doživljamo čustveno intenzivno, dramatizramo. Npr. se razburimo, prestrašimo, razjezimo itd.
  3. Ima značaj konflikta. To pomeni, da je v nasprotju s pričakovanaji oziroma dotedanjimi prepričanji.
  4. Doživljamo izolirano, o svojih čustvih ne govorimo. Ne znamo, ne upamo spregovoriti o tem, kar nas je dejansko prizadelo.
  5. Zgodba nima rešitve oziroma mi nismo sposobni videti rešitve v danem trenutku.

 

kolikor ti pogoji niso izpolnjeni, ne moremo govoriti o biološkem konfliktu in ne bo prišlo niti do spememb ne v možganih ne na organu.

 

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.