Spremljajte nas

Prijava na predstavitveno delavnico

PRIJAVA NA DELAVNICO:    REŠENE SKRIVNOSTI PSIHOSOMATIKE

Pomembno opozorilo: Žal zaradi spremenjenih davčnih predpisov in obvezne uporabe davčnih blagajn, moramo tudi mi prilagoditi način prijave na delavnice in seminarje, kakor tudi konzultacije. To se predvsem nanaša na način plačil. Za morebitne nevšečnosti se vam že v naprej opravičujemo.

Prijava poteka v dveh stopnjah:

  1. prijava na udeležbo in
  2. registracija udeležbe.

Prijava: Pošljete elektronsko sporočilo na biologika.si@gmail.com z nujno potrebnimi podatki:

Dogodek na katerega se prijavljate: ………………………………
Datum dogodka: ……………….. Kraj: ……………………………
Vaše ime in priimek: ………………………………………………
Vaš naslov za račun: ………………………………………………
Številka vašega mobilnega telefona: ……………………………
Vaš elektronski naslov: ……………………………………………

Registracija: Po prejemu vašega sporočila – prijave, vam na vaš elektronski naslov pošljemo predračun (položnico) za plačilo kotizacije. Plačilo izvedete na običajen način, pri tem pa bodite pozorni na številko sklicevanja.

Po prejetju vašega vplačila vam pošljemo formalno potrditev registracije udeležbe. Račun boste prejeli naknadno, po dejanski udeležbi.

Skrajšan način registracije:
Preskočite lahko prijavo in že v prvem koraku izvedete nakazilo kotizacije. Pri tem bodite pozorni na rumeno označene podatke na spodnji vzorčni položnici:

UPN-delavnice

 

Namen nakazila: Kotizacija, navedite datum in kraj dogodka
Znesek: iz cenika izberete znesek glede na pogoje, npr. 19,00 €
BIC banke: PBSLSI22,  IBAN: SI56 9067 2000 0479 241
Referenca: SI00 000
Prejemnik: VARGA JÓZSEF S.P., DOBROVNIK 135, 9223 DOBROVNIK

ZNESEK KOTIZACIJE = 19,00 €
možni popusti:

a) Zgodnja prijava:
Registracija (plačilo) vsaj 5 delovnih dni pred dogodkom: 15,00 €.
b) Pedagogi, zdravstveni in socialni delavci ter šolska mladina: 15,00 €.
Ob prijavi (registraciji) obvezno priložiti ustrezno dokazilo glede statusa.
Pogoji zgodnje prijave se tu ne upoštevajo.
c) Skupinska prijava vsaj 5 oseb: ena oseba se udeleži brezplačno.
Normalna prijava 5 oseb, skupni znesek: 5×19,00=95 €, manj 19 €
(peti udeleženec) = samo 76,00 €. Ob zgodnji prijavi skupno 60,00 €
d) Ponavljanje: tisti, ki se ponovno udeležuje delavnice: 10,00 €.
Pogoji zgodnje prijave se tu ne upoštevajo.

NE VELJA V PRIMERU BREZPLAČNIH PRIREDITEV, V SKLADU Z NAJAVO.

Možnost odpovedi in vračilo nakazila:

Pri odpovedi vsaj 3 delovne dneve pred dogodkom vam nakazani znesek kotizacije vrnemo v celoti na vaš TRR. Pri odpovedi vsaj 1 dan pred dogodkom, vam lahko vrnemo le še 50 % nakazanega zneska, saj tudi mi imamo stroške z organizacijo. Odpoved mora biti v vseh primerih pisna! V drugačnih primerih vam nakazanega zneska žal ne moremo vrniti.

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.