Spremljajte nas

Izobraževalne delavnice po programu Biologika Open University

Skupno so štirje moduli, vsak po en cel dan oziroma 10 ur. Posamezne vsebine se sistematično dopolnjujejo in nadgrajujejo in skupaj tvorijo zaokroženo celoto, ki je dobra podlaga za nadaljnje raziskovanje lastnih vzorcev in uporaba v vsakdanji praksi.

Seminarsko gradivo

Uradno seminarsko gradivo je namenjeno udeležencem delavnic in obsega preko 150 strani z barvnimi ilustracijami. Zajema celotno gradivo za vse štiri module.

Spoznavni večeri

Uvodno predavanje o novi medicini

Predstavitev je namenjena širitvi osnovnih informacij o novi medicini. Organiziramo jo v različnih mestih in t.i. spoznavni večer predstavlja približno dvourni program.

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.