Spremljajte nas

Leukemija in Biologika

V preteklosti so ob pomanjkanju informacij in znanja o medsebojnih odvisnostih bioloških procesov v živih organizmih pogosto prihajali do napačnih sklepov. Tako je bilo tudi v primeru leukemije, ki so mu napačno obesili znamko “krvni rak”. V bistvu pa gre za povsem nedolžen spremljajoči simptom regenerecije kosti.
Danes se nam ni treba več prestrašiti diagnoz, saj poznam dejansko ozadje, ki je do te spremembe pripeljalo. To pa je osnovni pogoj za uspešno rešitev in ponovno vzpostavitev ravnotežja.

Tags
Share

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.