Spremljajte nas

rak

V preteklosti so ob pomanjkanju informacij in znanja o medsebojnih odvisnostih bioloških procesov v živih organizmih pogosto prihajali do napačnih sklepov. Tako…
To je zares neverjetna a resnična zgodba. József je zbolel za kostnim rakom in sedaj sam pripoveduje svojo zgodbo tako, kakor jo je…
Tega niste pričakovali! ŠOKANTNO! Priznani madžarski zdravnik govori o raku dojke. Resnično zanimiv video!

Biologika Atlas organov, uvodni del

Podrobno predstavitev osnov Biologike nove medicine si oglejte na zelenih straneh Biologika Atlas Organov, ki ga lahko pridobite brezplačno.