Predavanja o novi medicini

Spoznavni večeri, kratka predsavitev Biologike nove medicine

Predstavitev je namenjena širitvi osnovnih informacij o novi medicini. Organiziramo jo v različnih mestih in t.i. spoznavni večer predstavlja približno dvourni program. Tukaj v približno 40 minutah predstavim temeljna spoznanja nove medicine in njenih 5 naravnih bioloških zakonov. V preostalem času si bomo ogledali nekaj konkretnih primerov iz prakse in priložnost bo tudi za vaša vprašanja.

Aktualne prireditve

Izobraževalne delavnice po programu Biologika Open University.

Skupno so štirje moduli, vsak po en cel dan oziroma 10 ur. Posamezne vsebine se sistematično dopolnjujejo in nadgrajujejo in skupaj tvorijo zaokroženo celoto, ki je dobra podlaga za nadaljnje raziskovanje lastnih vzorcev in uporaba v vsakdanji praksi.

Poglejte program za Modul 1:
Je prva v nizu štirih modulov, ki se vsebinsko in po obsegu nadgrajujejo ena na drugo. Pomeni osnovo in vpogled v celovitost ter metodologijo nove medicine.

Poglejte program za Modul 2:
Je druga v nizu štirih modulov. Pomeni dopolnitev vsebin iz osnovnega modula in bolj poglobljeno spoznavanje kompleksnejših bioloških programov.

Poglejte program za Modul 3:
Je tretja v nizu štirih modulov. Pomeni dopolnitev vsebin iz predhodnih modulov in bolj poglobljeno spoznavanje kompleksnejših bioloških programov.

Poglejte program za Modul 4:
Je četrta in hkrati zadnja delavnica v nizu štirih modulov, ki se vsebinsko in po obsegu nadgrajujejo ena na drugo in tako skupno tvorijo zaokroženo celoto osnovnih informacij o biologiki novi medicini.