1. naravni biološki zakon

O nastanku raka in raku enakovrednih obolenj:

Prvi kriterij: Sprožilec vsake bolezni je dramatični čustveni šok, ki nas preseneti, vznemiri, razburi. V kolikor ta dramatični čustveni šok izpolnjuje določene pogoje (razložim kasneje), potem to postane t.i. biološki konflikt in neizogibno se sprožijo v naprej programiramirani procesi tudi v možganih in posameznem organu. V možganizh pride do (poenostavljeno rečeno) kratkega stika in prekinejo se povezave med živčnimi celicami. To je nekaj podobnega, kot pri elektriki, kadar zaradi neke prenapetosti vrže ven varovalko. Da je temu res tako, dokazujejo posnetki CT (kompjuterska tomografija), kjer so bolj ali manj jasno vidna t.i. Hamerjeva vozlišča. Istočasno pa se pričnejo tudi spremembe na določenem tkivu ali organu.

Drugi kriterij: Čustveni šok doživljamo kot notranji spor. Konkretna (čustvena) vsebina tega biološkega konflikta – kaj konkretno je predmet našega notranjega spora – pa določa mesto v naših možganih, kjer bo prišlo do izpada varovalke in tudi organ, na katerem se bodo zgodile spremembe.

Tretji kriterij: Tem spremembam segaj rečemo biološki programi (nekoč smo jim rekli bolezni). Od začetka pa do konca, ti biološki programi potekajo na treh ravneh povsem istočasno in usklajeno: na čustvenem nivoju, spremembe v možganih in spremembe na organih.

Usklajenost_tri_ravni

BIOLOŠKI KONFLIKT ali DHS

DHS je kratica za Dirk Hamerjev Sindrom. Dirk je bil dr. Hamerjev sin in njegova nezgoda je bila tisti čustveni šok, zaradi česar je dr. Hamer kasneje zbolel za rakom na modih. Iz spomina na Dirka in spoštovanja do dr. Hamerja tudi mi včasih uporabimo to kratico.

Biološki konflikt ali DHS je globoko pretresljiv, dramatičen in izolirano doživet konfliktni šok, ki najde osebo »na krivi nogi«. Če oseba smatra situacijo za nerešljivo, se odzovejo možgani in reagirajo glede na dane zmožnosti, da bi kompenzirali ta pretresljiv dogodek. Možgani naredijo prav vse z namenom, da bi se oseba lahko učinkovito spopadla z nepričakovano situacijo.

Biološki konflikt mora ustrezati istočasno vsem petim pogojem:

DHS

V kolikor ti pogoji niso izpolnjeni, ne moremo govoriti o biološkem konfliktu in ne bo prišlo niti do spememb ne v možganih ne na organu.